Thông báo tuyển sinh đại học

Căn cứ thông báo tuyển sinh số 92/TB-ĐHSPKTHY ngày 22/02/2023 của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên;

Thực hiện công văn của UBND tỉnh Bắc Ninh số 3070/UBND-KGVX ngày 01 tháng 9 năm 2020 về việc cho phép đào tạo liên kết giữa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên với trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 30
  2. Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ chế tạo máy và Công nghệ kỹ thuật ô tô.
  3. Đối tượng tượng tuyển sinh:

Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng/trình độ trung cấp cùng ngành, nhóm ngành đào tạo; hoặc người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (đối với người học văn bằng 2).

   4. Thời gian đào tạo: Từ 2,0 năm đến 3,5 năm.

(Thời gian đào tạo tùy theo đối tượng và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp đã tốt nghiệp)

   5. Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 8 năm 2023.

   6. Địa điểm học tập: Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

   7. Hồ sơ xét tuyển: Theo mẫu hồ sơ trường phát hành.

   8. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Khoa Sư phạm GDNN - nhà A, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. (Địa chỉ: Số 499, Đường Hàn Thuyên, Khu 1, Phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh)

Điện thoại liên hệ: 0982.639.101- Cô Đỗ Thị Vân.

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045