HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG

BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2022

BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2022

CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐBCL GDNN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH NĂM 2022

TT

CÁC BÁO CÁO

NHẤN ĐỂ XEM

GHI CHÚ

1

Kế hoạch số 05/KH-CĐCN, ngày 18/01/2022 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc Thực hiện tự đánh giá chất lượng năm 2022

Xem

 

2

Kế hoạch số 06/KH-CĐCN, ngày 19/01/2022 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trường năm 2022

Xem

 

3

Kế hoạch số 09/KH-CĐCN, ngày 25/01/2022 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc Thực hiện tự đánh giá chất lượng các ngành, nghề trọng điểm năm 2022

Xem

 

4

Kế hoạch số 28/KH-CĐCN, ngày 07/4/2022 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc Cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo năm 2022

Xem

 

5

Kế hoạch số 36/KH-CĐCN, ngày 26/4/2022 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh Xây dựng bổ sung các quy trình vào hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống công cụ bảo đảm chất lượng năm 2022, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các quy trình đã ban hành năm 2021

Xem

 

6

Quyết định số 30/QĐ-CĐCN, ngày 18/01/2022 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc Thành Tổ đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh năm 2022

Xem

 

7

Quyết định số 32/QĐ-CĐCN, ngày 18/01/2022 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh năm 2022

Xem

 

8

Quyết định số 35/QĐ-CĐCN, ngày 19/01/2022 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm năm 2022

Xem

 

BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐBCL GDNN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH NĂM 2022

TT

CÁC BÁO CÁO

NHẤN ĐỂ XEM

GHI CHÚ

1

Báo cáo hệ thống tự ĐBCL năm 2022

Xem

 

2

Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2022

Xem

 

3

Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2022

Xem

 

4

Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Cắt gọt kim loại

Xem

 

5

Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Điện tử công nghiệp

Xem

 

6

Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô

Xem

 

7

Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Tự động hóa công nghiệp

Xem

 

8

Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

Xem

 

9

Sổ tay chất lượng năm 2023 (Quyết định số 576/QĐ-CĐCN)

Xem

 

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045