Videos giới thiệu về nhà trường
icon video

Videos giới thiệu về nhà trường

Xem thêm

Việc làm

HẠN NỘP 10 07-2019

Samsung tuyển dụng (chương trình dành riêng cho sinh viên BCI)

Vị trí : Kỹ thuật viên

Địa điểm : Khu CN Yên Phong

Mức lương : lương thỏa thuận


Tin tức

SINH VIÊN NÓI VỀ TRƯỜNG

0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045