ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP 

DANH SÁCH ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

TT

TÊN NGÀNH, NGHỀ

ĐỀ CƯƠNG

GHI CHÚ

1

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

6520227

Chi tiết

Cao đẳng

2

5520227

Chi tiết

Trung cấp

3

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

6520225

Chi tiết

Cao đẳng

4

5520225

Chi tiết

Trung cấp

5

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

6520264

Chi tiết

Cao đẳng

6

CƠ ĐIỆN TỬ

6520263

Chi tiết

Cao đẳng

7

HÀN

6520123

Chi tiết

Cao đẳng

8

5520123

Chi tiết

Trung cấp

9

CẮT GỌT KIM LOẠI

6520121

Chi tiết

Cao đẳng

10

5520121

Chi tiết

Trung cấp

11

CÔNG NGHỆ Ô TÔ

6510216

Chi tiết

Cao đẳng

12

5510216

Chi tiết

Trung cấp

13

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

6480202

Chi tiết

Cao đẳng

14

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

6340302

Chi tiết

Cao đẳng

15

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

6510212

Chi tiết

Cao đẳng

16

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

5810207

Chi tiết

Trung cấp

17

BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ

5520159

Chi tiết

Trung cấp

 

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045