Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

1. Đối tượng tuyển sinh:

* Cán bộ, giáo viên đang công tác, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

* Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các đối tượng khác có nguyện vọng trở thành nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

2. Thời gian đào tạo:

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp:1,0 tháng;

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ TC, CĐ:2,0÷ 3,0 tháng.

- Sau khóa học: Học viên tốt nghiệp được cấp“Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp”, hoặc“Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp’’, hoặc“Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng” theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Hình thức đào tạo: Trong hoặc ngoài giờ hành chính.

4. Địa điểm học: Tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh hoặc tại các cơ sở liên kết hoặc tại địa phương.

5. Kinh phí đào tạo:

* 1.500.000đ/khóa học/01 học viên: Đối với học viên học Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, cao đẳng.

* 1.000.000/khóa học/01 học viên: Đối với học viên học Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp.

 (Nếu lớp học đặt tại địa phương hoặc các cơ sở đào tạo liên kết thì mức thu học phí theo thỏa thuận).

6. Hồ sơ học viên:

* Hồ sơ tuyển sinh theo mẫu của Nhà trường.

* Thời gian bán hồ sơ: Liên tục các ngày trong tuần (Trừ ngày lễ).

* Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3.855477,  0982 639 101.

Email: spgdnn.bci@gmail.com

Website: www.bci.edu.vn

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045