HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG

BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2020

BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH NĂM 2020

 

TT

CÁC BÁO CÁO

NHẤN ĐỂ XEM

GHI CHÚ

1

Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Cắt gọt kim loại

Xem

 

2

Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Điện tử công nghiệp

Xem

 

3

Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô

Xem

 

4

Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Tự động hóa công nghiệp

Xem

 

5

Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp

Xem

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045