Thông báo điều chỉnh hoạt động tại phòng đọc và phòng mượn thư viện

Căn cứ thực trạng sửa chữa và cải tạo khu Hiệu bộ nhà A, để đảm bảo an toàn cho bạn đọc Thư viện. Nhà trường điều chỉnh hoạt động tại phòng đọc và phòng mượn thư viện. Chi tiết xem hình thông báo dưới đây: 

/upload/images/thu-vien/thong-bao-thuvien.jpg

Tải xuống biểu mẫu

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045