Phương châm nhà trường

Phương châm nhà trường

 

Thầy và trò trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh phấn đấu xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm đặc trưng: “Trật tự kỷ cương, khách quan, công bằng, sáng tạo và hiệu quả

/upload/images/logo/bci2.png

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045