Thông báo về phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới

Căn cứ Công văn số 505/UBND-KGVX ngày 24/02/2021 UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong điều kiện bình thường mới.

Để tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid - 19, đồng thời đảm bảo kế hoạch đào tạo của Nhà trường; Ban giám hiệu trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thông báo một số nội dung sau:

1. Cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên toàn trường đi làm, đi học trở lại bình thường kể từ ngày 01/3/2021.

2. Các học sinh, sinh viên đi từ vùng dịch trong vòng 14 ngày tính đến ngày 01/3/2021 (gửi kèm danh sách các vùng dịch Covid-19 của cả nước) tự học có hướng dẫn hoặc học trực tuyến theo hướng dẫn của phòng Đào tạo.

3. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thông điệp “5K”, thực hiện đeo khẩu trang khi đi ra ngoài; thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đảm bảo vệ sinh cá nhân. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên phải đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà, khuyến khích học sinh đeo khẩu trang trong lớp, hạn chế tham gia phương tiện giao thông công cộng.

4. Cán bộ, viên chức, người lao động; học sinh, sinh viên hạn chế đi lại ngoài tỉnh, trường hợp cần thiết phải đi, khi về phải tự giác thực hiện khai báo y tế đúng quy định.

5. Phòng Công tác học sinh sinh viên thực hiện đo thân nhiệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên ngày đầu trở lại trường học sau tết Nguyên đán.

Trên đây là Thông báo thực hiện các biên pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong điều kiện bình thường mới, BGH nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045