CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NGÀNH: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Tên ngành: Điện tử công nghiệp

Mã ngành: 5520225

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Thời gian đào tạo: 18 tháng

TT

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận

Kiểm tra

 

I

Các môn học chung

17

255

94

148

13

1

MH 01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

3

MH 03

Giáo dục thể chất

2

30

4

24

2

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

3

45

21

21

3

5

MH 05

Tin học

3

45

15

29

1

6

MH 06

Tiếng Anh

6

90

30

56

4

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

60

1490

352

1020

103

 

II.1

Môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

23

450

172

239

39

7

MH 07

An toàn lao động

2

30

18

10

2

8

MH 08

Điện kỹ thuật

3

45

21

21

3

9

MĐ 09

Đo lường Điện - Điện tử

2

45

15

24

6

10

MĐ 10

Điện cơ bản

3

75

15

53

7

11

MH 11

Máy điện

3

45

27

15

3

12

MH 12

Linh kiện điện tử

3

45

31

11

3

13

MĐ 13

Trang bị điện

4

90

30

52

8

14

MĐ 14

Mạch điện tử cơ bản

3

75

15

53

7

 

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn nghề

37

1040

195

781

64

15

MĐ 15

Kỹ thuật xung - số

3

75

15

53

7

16

MĐ 16

Chế tạo mạch in và hàn linh kiện

2

45

15

24

6

17

MĐ 17

Kỹ thuật cảm biến

3

75

15

53

7

18

MĐ 18

Điều khiển điện khí nén

4

90

30

52

8

19

MĐ 19

Điện tử công suất

3

75

15

53

7

20

MĐ 20

PLC cơ bản

4

90

30

52

8

21

MĐ 21

Điều khiển lập trình cỡ nhỏ

3

75

15

53

7

22

MĐ 22

Lắp đặt bảo dưỡng hệ thống cơ điện tử

5

120

30

81

9

23

MĐ 23

Tổ chức và quản lý sản xuất

3

75

15

55

5

24

MĐ 24

Thực tập tốt nghiệp

7

320

15

305

 

Tổng cộng

77

1745

461

1168

116

 

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045