BCi trao quà cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trước tình hình dịch covid 19 kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế của người dân. Sáng 22.7.2021 ĐTN -HSV trường BCi tổ chức đến thăm, động viên và trao quà cho những em HSSV có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đại diện trưởng đoàn là Thầy Trần Văn Thực -Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô chủ nhiệm và các bạn đoàn viên.

 

/upload/images/doan-thanh-nien/tg01.jpg

 

/upload/images/doan-thanh-nien/tq02.jpg

 

/upload/images/doan-thanh-nien/tq03.jpg

 

/upload/images/doan-thanh-nien/tq04.jpg

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045