DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2017

DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2017

Danh mục các ngành quy định khối lượng kiến thức,

yêu cầu về năng lực người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đối với đào tạo trình độ sơ cấp

            (Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-CĐCN ngày 31 tháng 7 năm 2017 của  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh)

 

 

TT

 

TÊN NGÀNH, NGHỀ

GHI CHÚ

 
 

1

Điện tử công nghiệp

 

 

2

Điện công nghiệp

 

 

3

Kế toán doanh nghiệp

 

 

4

Cơ điện tử

 

 

5

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

 

 

6

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

 

 

7

Điện dân dụng

 

 

8

Lắp đặt thiết bị lạnh

 

 

9

Công nghệ ô tô (Phần động cơ)

 

 

10

Công nghệ ô tô (Phần gầm)

 

 

11

Công nghệ ô tô (Phần điện)

 

 

12

Sửa chữa thiết bị tự động hóa

 

 

13

Nguội sửa chữa máy công cụ

 

 

14

Hàn điện hồ quang tay

 

 

15

Hàn (hàn hơi, hàn inox)

 

 

16

Phay CNC

 

 

17

Tiện trên máy vạn năng

 

 

18

May công nghiệp

 

 

19

Tin học văn phòng

 

 

20

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

 

 

21

Hàn bán tự động TIG, MIG, MAG

 

 

22

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

 

23

Chăn nuôi thú y

 

 

24

Nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc

 

 

25

Nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm

 

 

26

Trồng rau an toàn

 

 

27

Trồng và chăm sóc cây hoa

 

 

28

Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

 

 

 

Tải xuống biểu mẫu

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045