CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NGÀNH: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Tên ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn

Mã ngành: 5810207

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

Thời gian đào tạo: 18 tháng

TT

Mã MH/ MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo 
luận

Thi/
Kiểm tra

 

I.

Các môn học chung/đại
 cương

17

255

94

148

13

 

CC1

Khoa học chung

 

 

 

 

 

1

MH 01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

3

MH 03

Giáo dục thể chất

2

30

4

24

2

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng & an ninh

3

45

21

21

3

5

MH 05

Tin học

3

45

15

29

1

6

MH 06

Tiếng anh

6

90

30

56

4

 

II

Các MH/MĐ đào tạo nghềs

52

1320

307

943

70

 

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

8

120

63

49

8

7

MH 07

Tổng quan du lịch và khách sạn

2

30

15

13

2

8

MH 08

Môi trường và an toàn lao động

2

30

16

12

2

9

MH 09

Sinh lý dinh dưỡng

2

30

15

13

2

10

MH 10

Thương phẩm và an toàn thực phẩm

2

30

17

11

2

 

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

44

1200

244

894

62

11

MH 11

Văn hoá ẩm thực

2

30

17

11

2

12

MĐ 12

Xây dựng thực đơn

2

45

15

26

4

13

MH 13

Hạch toán định mức

2

30

17

11

2

14

MĐ 14

Kỹ thuật trang trí món ăn

3

75

15

55

5

15

MĐ 15

Chế biến món ăn Việt Nam

6

165

30

125

10

16

MĐ 16

Chế biến món ăn Á

4

90

30

52

8

17

MĐ 17

Chế biến món ăn Âu

3

75

15

55

5

18

MĐ 18

Pha chế đồ uống

2

45

15

26

4

19

MĐ 19

Nghiệp vụ nhà hàng

3

75

15

55

5

20

MĐ 20

Chế biến bánh và món ăn tráng miệng

4

90

30

52

8

21

MĐ 21

Kỹ Thuật trang trí cắm hoa

2

45

15

26

4

22

MĐ 22

Kỹ năng quản lý và tổ chức cơ sở kinh doanh dịch vụ

3

75

15

55

5

23

MĐ 23

Thực tập tốt nghiệp

8

360

15

345

 

Tổng cộng

69

1,575

401

1,091

83

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045