Thư mời báo giá, cập nhật thông số kỹ thuật và công nghệ mới
Quyết định Quy định hỗ trợ cho HSSV học nghề tại trường năm học 2023-2024
Thông báo thực hiện chính hỗ trợ học phí học nghề cho Học sinh, sinh viên năm 2022
Thông báo hướng dẫn miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2022-2023
Thông báo về việc miễn giảm học phí năm học 2021-2022
Thông báo điều chỉnh hoạt động tại phòng đọc và phòng mượn thư viện
Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2021
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo và thực hiện các biện háp phòng, chống dịch COVID-19
Thông báo về phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045