Hội thảo "Chuyển giao chương trình Đào tạo nghề Cắt gọt kim loại tiêu chuẩn Đức"

0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045