Thông tin thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Danh mục giáo trình lưu hành nội bộ 2019
Danh mục giáo trình lưu hành nội bộ 2017
Tài liệu điện tử
Chương trình, giáo trình 6  môn học dùng chung
Thông báo về việc khai thác , sử dụng Thư viện số của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Thể lệ cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu”
GIỚI THIỆU SÁCH, TÀI LIỆU BẢN MÊM HAY
Quyết định ban hành chương trình đào tạo 2019
Chương trình đào tạo ngành KTCBMA
Hồ sơ giáo viên đăng ký bổ sung HĐGDNN
Nội quy thư viện BCI
Hồ Sơ Tuyển Sinh Năm 2021
QT 12.BCi-ĐT (Quy trình tổ chức HSSV thực tập tại doanh nghiệp)
Thư viện điện tử với 10.000 đầu sách
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dạy nghề
Danh mục đầu sách liên kết với thư viện Tỉnh Bắc Ninh
Danh mục đề cương dùng chung
0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045