Hồ Sơ Tuyển Sinh Năm 2021
QT 12.BCi-ĐT (Quy trình tổ chức HSSV thực tập tại doanh nghiệp)
Báo cáo tổng hợp công tác chuyển đổi số tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Báo cáo tổng kết công tác GDNN năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Thư viện điện tử với 10.000 đầu sách
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dạy nghề
Danh mục đầu sách liên kết với thư viện Tỉnh Bắc Ninh
Danh mục đề cương dùng chung
Nội quy thư viện BCI
Danh mục Tài liệu, giáo trình trong thư viện điện tử
Thông tin thư viện
0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045