DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH, NGHỀ NĂM 2020

Quyết đinh: Chuẩn đầu ra các ngành, nghề nhà trường đang đào tạo 2020

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2020

 

TT

TÊN NGÀNH, NGHỀ

MÃ NGÀNH NGHỀ

GHI CHÚ

TRUNG CẤP

CAO ĐẲNG

1

Điện tử công nghiệp

5520225

6520225

 

2

Điện công nghiệp

5520227

6520227

 

3

Tự động hóa công nghiệp

 

6520264

 

4

Cơ điện tử

 

6520263

 

5

Hàn

5520123

6520123

 

6

Cắt gọt kim loại

5520121

6520121

 

7

Công nghệ ô tô

5510216

6510216

 

8

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 

6480202

 

9

Kế toán doanh nghiệp

 

6340302

 

10

Công nghệ chế tạo máy

 

6510212

 

11

Kỹ thuật chế biến món ăn

5810207

 

 

 

Tải xuống biểu mẫu

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045