Báo cáo tổng hợp công tác chuyển đổi số tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Báo cáo tổng kết công tác GDNN năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045