Nội quy thư viện BCI
Hồ Sơ Tuyển Sinh Năm 2021
QT 12.BCi-ĐT (Quy trình tổ chức HSSV thực tập tại doanh nghiệp)
Thư viện điện tử với 10.000 đầu sách
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dạy nghề
Danh mục đầu sách liên kết với thư viện Tỉnh Bắc Ninh
Danh mục đề cương dùng chung
Danh mục Tài liệu, giáo trình trong thư viện điện tử
02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045