Thông báo về việc khai thác , sử dụng Thư viện số của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

 
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thông báo về việc khai thác, sử dụng thư viện số Nhà trường như sau:
1. Tên và địa chỉ truy cập: http://thuvienso.bci.edu.vn/
2. Tài khoản khai thác, sử dụng dữ liệu của thư viện: Đã được gửi tới các phòng, khoa, các lớp đăng ký khai thác, sử dụng thư viện số

Vậy, Thư viện trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, HSSV để khai thác và sử dụng thư viện hiệu quả./upload/images/z2592590585299-d01b0ddf2701199f87117858e649d6a7.jpg

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045