Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Binh thông báo tuyển sinh bồi dưỡng, cấp "Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm" như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Người có nhu cầu bồi dưỡng để đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp.

2. Thời gian đào tạo:

- Chương trình NVSP dạy trình độ sơ cấp: 1,0 tháng;

- Chương trình NVSP dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp: 2,5÷ 3,0 tháng.

- Học viên hoàn thành các chương trình trên được cấp “Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp” hoặc “Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp” theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Hình thức đào tạo: Trực tiếp; hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến.

4. Thời gian học: Học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

5. Địa điểm học: Tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh hoặc tại các cơ sở liên kết đào tạo.

6. Kinh phí đào tạo:

Theo Quy định hiện hành (Nếu lớp học đặt tại các cơ sở đào tạo liên kết thì mức thu học phí theo thỏa thuận).

7. Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ:

* Hồ sơ tuyển sinh theo mẫu của Nhà trường.

* Thời gian bán hồ sơ: Liên tục các ngày trong tuần (Trừ ngày lễ).

* Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, 499 Đường Hàn Thuyên, Khu 1, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại liên hệ: 0982.639.101 - Cô Đỗ Thị Vân, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp.

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045