Tuyển sinh Đại học (chương trình vừa học vừa làm)

Trường Cao đẳng Công ngiệp Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa học vừa làm như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

2. Ngành đạo tạo: Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật ô tô.

3. Đối tượng tuyển sinh:

- Người đã tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng cùng với ngành, nhóm ngành đào tạo, hoặc đã tốt nghiệp Đại học (đối với người học văn bằng 2)

4. Thời gian đào tạo:

- Đối tượng đã tốt nghiệp trình độ Trung cấp: 2,5-3 năm

- Đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng:  1,5 - 2 năm

- Đối tượng đã tốt nghiệp Đại học: 1,5 - 2,5 năm

5. Thời gian xét tuyển: từ tháng 5 - 9/2021

6. Hồ sơ xet tuyển:

Theo mẫu ban hành của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

7. Địa điểm học tập:

Tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:

Cô Đỗ Thị Vân - ĐT: 0982.639.101

Cô Phạm Thị Nga - ĐT: 0914.629.626

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045