Sinh viên BCi đạt Học bổng của Bộ khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới CHLB Đức

Xin chúc mừng hai sinh viên ưu tú: sv Vương Thị Ngà-KTDN CĐK10 và sv Nguyễn Văn Tiến-ĐCN CĐK10A1 của BCi đã giành Học bổng của Bộ khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hoà liên bang Đức với số tiền là 216 Euro (tính ra tiền việt 5.874.000đ)

 

/upload/images/doan-thanh-nien/1.jpg

Sinh viên: Nguyễn Văn Tiến - Lớp ĐCN CĐK10A1

 

 

/upload/images/doan-thanh-nien/2.jpg

Sinh viên: Vương Thị Ngà - Lớp KTDN CĐK10

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045