Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng K14, Trung cấp K41 năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG K14, TRUNG CẤP K41 NĂM 2023

- Hồ sơ xét tuyển: 

   + Lấy hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quan hệ công chúng - Nhà A - Trường Cao đăng Công nghiệp Bắc Ninh.

   + Tải bộ hồ sơ tuyển sinh năm 2023: https://bci.edu.vn/bo-ho-so-tuyen-sinh-nam-2023.html  (MẪU HỒ SƠ TUYỂN SINH 2023)

   + Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://bci.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen

Thông tin chi tiết xin liên hệ và nộp hồ sơ tại:
Phòng Quan hệ công chúng - Nhà A - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Địa chỉ: Số 499, đường Hàn Thuyên, Khu I, Phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3856 294 – Hotline: 0975 729 045

- Facebook: https://www.facebook.com/cdcnbn
- Website:http://bci.edu.vn/

- Email: qhcc@bci.edu.vn

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045