Ngày vui đến sớm với nữ công BCi
Ngày hội
Chung kết giải bóng đá Cup cơ khí
Chung kết BCI'S HELLO SUMMER 2018
Lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Tổng kết tháng thanh niên năm 2018
Thành tích các HS, SV BCI đạt được trong Hội thi tay nghề tỉnh Bắc Ninh năm 2018
Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045