Trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh - hoạt động ngoại khóa đầu tiên chào đón tân sinh viên cao đẳng K14

Ngày 30.09 vừa qua, gần 800 tân sinh viên Cao đẳng K14 đã có một ngày trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh tại Đền Đô - nơi thờ Tám vị Vua đời Lý và Lăng Kinh Dương Vương.

Do lượng sinh viên tham gia chương trình lớn nên Ban tổ chức đã chia đoàn thành nhiều nhóm nhỏ. BCi xin giới thiệu một số hình ảnh trong chuyến đi của nhóm 1.

Hoàng Dương

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045