Thông báo v/v tổ chức chương trình thi tuyển “Học bổng kỹ thuật viên Samsung năm 2021"

 Thực hiện chương trình của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (Địa chỉ: Khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh), nhà trường thông báo về việc tổ chức chương trình thi tuyển “Học bổng kỹ thuật viên Samsung năm 2021” như sau:

Thời gian: 02 ngày

- Từ 8h00’- 17h00’ ngày 23 tháng 10 năm 2021: thí sinh tham gia thi làm các bài kiểm tra tư duy lôgic về toán học.

- Từ 13h30’- 17h00’ ngày 26 tháng 10 năm 2021: thí sinh tham dự phỏng vấn học bổng

  Địa điểm:

-  Tập trung các thí sính, phổ biến các nội dung khi tham gia dự thi tại Hội trường B

-  Thực hiện thi tuyển tại các phòng 102,103,104, 105, 208,301 khu giảng đường nhà C 3.

Đối tượng:

 Toàn bộ sinh viên Cao đẳng khóa 10 thuộc các chuyên ngành sau: Điện Công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Tự động hóa, Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô, Chế tạo máy 4. 

 

 

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045