Tân sinh viên Cao đẳng K14 tham gia khóa đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày 03.10, tân sinh viên cao đẳng K14 bắt đầu tham gia khóa đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh – Trường Đại học thể dục thể thao.  Đây là chương trình đào tạo nhằm giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, niềm tự hào đối với truyền thống của dân tộc. Đồng thời, khóa học cũng trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, kỹ năng quân sự cần thiết; qua đó giúp các em nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Một số hình ảnh của các tân binh trong Lễ khai giảng khóa học:

 

Hoàng Dương
 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045