Tân sinh viên Cao đẳng K13 tham gia khóa Giáo dục quốc phòng an ninh

Sáng ngày 06.09, gần 600 tân sinh viên hệ Cao đẳng K13 trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã có mặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh để tham gia khoá đào tạo Quốc phòng  an ninh.

Các tân binh thực hiện Lễ chào cờ 

Khóa đào tạo sẽ được thực hiện trong hai tuần với hai học phần: học phần 1:Một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và công tác quốc phòng an ninh. Học phần 2: Quân sự chung, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. Học viên khi vào học tập tại đây được biên chế theo đơn vị Quân đội, có sự quản lý theo phân cấp (từ cấp Tiểu đội, Trung đội, Đại đội). Học viên được tổ chức học tập, ăn ở, sinh hoạt, rèn luyện theo tác phong, nề nếp Quân đội; thực hiện và chấp hành nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần theo Điều lệnh, điều lệ, nội quy, quy chế, quy định tại Trung tâm.

Đại diện sinh viên BCi phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học

Giáo dục Quốc phòng và An ninh là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục và đào tạo từ bậc Trung học phổ thông đến Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học. Môn học này có vị trí, vai trò quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Khóa đào tạo là hoạt động thực tiễn cho người học và trang bị những kiến thức cơ bản về Quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để các em nhận thức đầy đủ hơn về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, chương trình còn giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, giúp các em trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, những kỹ năng quân sự cần thiết; đồng thời, giúp các em nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Dương

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045