Sinh viên ngành Kế toán doanh nghiệp bảo vệ đồ án tốt nghiệp

BCi giới thiệu một số hình ảnh tại Lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng K11 ngành kế toán doanh nghiệp:.

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045