Sinh viên Cao đẳng K11 ngành Công nghệ Thông tin bảo vệ đồ án tốt nghiệp

BCi giới thiệu một số hình ảnh của Thầy và trò ngành Công nghệ thông tin tại Chương trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng K11 - năm học 2022 - 2023.

Hoàng Dương

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045