Sinh viên BCi bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Trong đợt I (từ ngày 22.03-30.03), Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã tổ chức chương trình Bảo vệ đồ án/khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Cao đẳng khoá 10 và liên thông Cao đẳng khoá 2 với 72 đề tài của 09 nghề.

Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh tại chương trình Bảo vệ:

Hoàng Dương

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045