Sinh hoạt chuyên đề “Định hướng, đổi mới công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đầu vào các ngành nghề trọng điểm Quốc gia và quốc tế tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh”

Chiều ngày 16.09, BCi đã tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tập trung. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Lưu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, đồng chí Vũ Quang Khuê – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, đồng chí Trần Văn Thực – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Mễ - Phó hiệu trưởng cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư  các chi bộ và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Đức Lưu - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu khai mạc chương trình

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Mễ đã trình bày chuyên đề “Định hướng, đổi mới công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đầu vào các ngành nghề động điểm Quốc gia và Quốc tế tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh”. Bên cạnh đó, chương trình được lắng nghe các tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh các chuyên ngành trọng điểm của BCi”, “Nâng cao chất lượng nhà giáo giảng dạy các chuyên ngành chất lượng cao của BCi”, “Ứng dụng các trang thiết bị công nghệ cao phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành chất lượng cao của BCi”, “Tăng cường hợp tác doanh nghiệp trong công tác đào tạo các chuyên ngành trọng điểm của BCi”, “Giải pháp đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên học các chuyên ngành trọng điểm của BCi”.

Đồng chí Nguyễn Văn Mễ - Phó hiệu trưởng - trình bày chuyên đề

Định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp, công nghệ cao giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các năm tiếp theo.  Do vậy, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là hướng đi có tính chiến lược giúp tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững.

Chủ động nắm bắt thời cơ, trong giai đoạn vừa qua, trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tập trung đầu từ phát triển các ngành nghề trọng điểm, từ đó góp phần đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong tỉnh và khu vực lân cận. Hiện nay, trường được Bộ Lao động - TBXH phê duyệt 05 nghề trọng điểm, trong đó 01 nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế, 01 nghề trọng điểm cấp độ ASEAN và 03 nghề trọng điểm cấp quốc gia.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Hoàng Dương

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045