Một số hình ảnh tại Thi giảng nhà giáo GDNN cấp trường và thiết kế bài giảng trực tuyến trên hệ thống LCMS ngày thứ 2

Thầy Nguyễn Hữu Cường - Khoa Điện - Điện tử

Thầy Nguyễn Đức Anh - Khoa Khoa học - Kinh tế - Công nghệ thông tin

Cô Đỗ Thị Lợi - Khoa Khoa học - Kinh tế - Công nghệ thông tin

Thầy Nguyễn Đình Vui - Khoa Điện - Điện tử

Cô Ngô Thị Thúy - Khoa Điện - Điện tử

Cô Vũ Khánh Ninh - Khoa Khoa học - Kinh tế - Công nghệ thông tin

Cô Nguyễn Thị Phương - Khoa Khoa học - Kinh tế - Công nghệ thông tin

 

Cô Phạm Thị Nga - Phòng Đào tạo

Hoàng Dương

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045