Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa Điện - Điện tử

BCi giới thiệu một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên Cao đẳng K11 khoa Điện - Điện tử:

Hoàng Dương

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045