Khoa Công nghệ Cơ khí tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng K11

Từ ngày 01 đến 02 tháng 03 vừa qua, khoa Công nghệ Cơ khí tổ chức Lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên lớp Chế tạo máy và Cơ điện tử, hệ Cao đẳng K11. Trong hai  ngày, đã có mười hai đồ án được bảo vệ thành công. 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Hoàng Dương

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045