Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận - Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0"

         Sáng ngày 17 - 4, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với Tạp chí Cơ khí Việt Nam tổ chức hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp để phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận- Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0”. Hội thảo đã thu hút đông đảo các nhà quản lý, hiệp hội ngành nghề, các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự.

Toàn cảnh Hội thảo

          Với tinh thần cởi mở, khoa học, khách quan và cầu thị, Hội thảo đã được lắng nghe những ý kiến, tham luận từ nhiều đơn vị với nhiều góc nhìn đa dạng như “Phát huy vai trò của cấp uỷ Đảng trong phát triển nguồn nhân lực công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, “Hiệu quả từ việc gắn kết với doanh nghiệp tại một số cơ sở GDNN và giải pháp tăng cường trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0”, “Chuẩn hoá và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho người lao động”, “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực để thúc đẩy mở rộng công tác liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp”, “Vai trò của báo chí truyền thông hiện nay đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đối với hoạt động doanh nghiệp”. Các ý kiến đều tập trung đánh giá khách quan và nêu ra những vấn đề cốt lõi trong công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp hiện nay như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và khắc phục; đề ra mục tiêu, kế hoạch, giáp pháp có tính khả thi trong công tác đào tạo nguồn nhân lực thời đại 4.0. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đã đưa ra những kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có chính sách hỗ trợ phù hợp về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận…

Ông Nguyễn Kim Triều - PGĐ Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Bắc Ninh - phát biểu chỉ đạo Hội thảo

          Bắc Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng -Quảng Ninh. Sau 23 năm tái lập, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đứng đầu cả nước. Hiện tại, Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp, 26 cụm công nghiệp, 18.865 doanh nghiệp và có 1.611 dự án đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn tới, với tốc độ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ CNH - HĐH thì việc xây dựng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công nghiệp gắn với nhu cầu sử dụng lao động là nhu cầu cực kỳ cấp bách. Để thực hiện xây dựng nguồn nhân lực đạt được mục tiêu trên cần rất nhiều giải pháp đồng bộ, đột phá. Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực Công nghiệp gắn liền với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp để phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận - thực trạng và giải pháp trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0" được đánh giá là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chương trình kí kết hợp tác giữa nhà trường - báo chí - doanh nghiệp

Hoàng Dương

 

Các bài viết khác

0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045