Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày mùng 03.03 vừa qua, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thầy Nguyễn Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy, Hiều trưởng - phát biểu tại Hội nghị

Có thể nói, 2020 là một năm đầy biến động và khó khăn đối với toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mọi đơn vị, ngành nghề đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh khó khăn đó, BCi đã nỗ lực,  không ngần ngại đổi mới để nhanh chóng thích nghi, vượt qua thách thức và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chúng tôi xin điểm lại một số điểm nổi bật của BCi trong năm 2020:

1. Công tác đào tạo:

Tổ chức tốt công tác đào tạo đảm bảo vừa chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo chất lượng học  tập của HSSV trong toàn trường và các đơn vị liên kết.

Bước đầu áp dụng số hóa trong công tác quản lý đào tạo trên cơ sở sử dụng phần mềm “Quản lý đào tạo”.

Kết quả học tập, rèn luyện học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau:

+ Kết quả học tập: Giỏi 4,2 %; Khá 33,0%; TB Khá 41.9%; Trung bình 11.5%;

+ Kết quả rèn luyện: Xuất sắc 2,99%, Tốt 41,47%; Khá 44,97%; Trung bình 10,15%;

Tổ chức thi nhà giáo giáo dục cấp trường năm 2020: Kết quả 21/21 đạt danh hiệu nhà giáo dạy giỏi cấp trường năm 2020, trong đó: Có 04 nhà giáo đạt giải nhì, 06 nhà giáo đạt giải ba.

Tham gia Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia với 03 thí sinh dự thi 03 nghề (Hàn, Thiết kế cơ khí, Điện tử): Kết quả đạt 03 giải khuyến khích.

Năm 2020 là năm đầu tiên tổ chức thi và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp theo luật giáo dục nghề nghiệp với tổng số 506 HSSV tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 97,5%, trong đó: có 245 Sinh viên cao đẳng và 261 học sinh trung cấp.

Thực hiện công tác tự đánh giá hoạt động giáo dục nghề nghiệp của nhà trường đạt kết quả cao.

Nhà trường xây dựng và triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng. Đến nay đã xây dựng  được 18 quy trình để vận hành xử lý các công việc của nha trường.

Cấp 08 suất học bổng học kỳ 1, 11 suất học bổng học kỳ 2 và 05 suất khen thưởng cho HSSV học tập tốt trong năm học 2019-2020;

Đoàn học sinh của trường dành giải khuyến khích trong cuộc thi khởi nghiệp năm 2020 do TCGDNN tổ chức.

Trong năm học có 02 sinh viên được nhận học bổng của bang Hessen CHLB Đức tại Việt Nam. 01 tân sinh viên được nhận học bổng nữ sinh do tổ chức GIZ CHLB Đức trao tặng. Nhà trường tặng 01 suất học bổng cho thủ khoa đầu vào.

Tiếp tục thực hiện chương trình kết hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiêp Đào tạo tạo song hành nhà trường -Doanh nghiệp  tại công ty TNHH ABB Việt Nam. Năm 2020 doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ 10 sinh viên của nhà trường lên tới 500 triệu đồng.

Nhà trường tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác đưa HSSV đi thực tế, thực tập tại doanh nghiệp. Công tác giới thiệu việc làm được chú trọng, trên 90% HSSV sau khi tốt nghiệp có việc làm.

2. Công tác tuyển sinh:

Công tác tuyển sinh được triển khai đảm bảo đúng quy định, công khai, khách quan. Kế hoạch tuyển sinh được xây dựng phù hợp quy định, quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - TBXH và tình hình thực tiễn Nhà trường; các hoạt động tuyên truyền, quảng bá tuyển sinh được đa dạng hóa và thu hút nhiều CBVC, HSSV tham gia.

Nhà trường tiếp tục đổi mới cách thức, phương pháp tuyển sinh, bám sát địa bàn tuyển sinh. Công tác quảng bá, giới thiệu được tăng cường với nhiều hình thức như tổ chức tư vấn trực tiếp tại các trường THTP, THCS trên địa bàn tỉnh, trên các phương tiện thông tin, trang web, facebook…. Việc tư vấn và đăng ký học trực tuyến tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người học có nhu cầu đăng ký, nhập học tại các trường.

- Kết quả tuyển sinh vượt kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

+ Tuyển sinh tập trung hệ chính quy: 768 HSSV (trình độ Cao đẳng: 477 SV, Trung cấp: 291 HS) vượt chỉ tiêu kế hoạch.

+ Đào tạo sơ cấp, dưới 3 tháng và thường xuyên: 240  học viên (bao gồm Đào tạo sơ cấp, ngắn hạn, các lớp nghiệp vụ sư phạm,…)

+ Tuyển sinh các lớp đại học liên kết với tổng số 61 học viên.

3 Công tác quản lý HSSV:

- Tăng cường công tác giáo dục ý thức tự học, tự rèn luyện, tính chuyên cần, kỹ năng sống và chuẩn mực đạo đức cho HSSV thông qua việc tổ chức các lớp kỹ năng mềm và các hoạt động ngoại khóa cho HSSV.

- Tổ chức học tập đầu khóa với các nội dung như giáo dục truyền thống Nhà trường, phổ biến quy chế đào tạo, quy chế HSSV, quy chế ứng xử trong trường học, quy chế nội trú, quy chế ngoại trú, các chế độ chính sách, tham quan thực tế,..

- Tổ chức gặp mặt phụ huynh HSSV đầu khóa học nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, thảo luận các biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác quản lý, giáo dục HSSV.

- Quan tâm giáo dục HSSV ý thức xây dựng văn hóa học đường, giữ gìn vệ sinh giảng đường, trường học.

- Tiếp nhận, quản lý hồ sơ HSSV đảm bảo đúng quy định; thực hiện đầy đủ các chế độ của HSSV về học bổng và trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí học tập theo quy định hiện hành; thực hiện tốt công tác khám sức khỏe đầu vào, đầu ra, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Toàn trường có 100% HSSV tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thân thể.

- Duy trì thường xuyên giao ban công tác chủ nhiệm; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV nghiêm túc, đảm bảo công khai, công bằng và xử lý kịp thời các ý kiến phản hồi của sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, địa phương trong công tác quản lý HSSV ngoại trú.

4.Công tác nghiên cứu khoa học:

- Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh. Hội đồng khoa học nhà trường phát huy tốt vai trò định hướng nghiên cứu, phân công thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. Trong năm 2020 nhà trường có 10 đề tài cấp trường được công nhận.

- Sinh viên nhà trường tham dự chương trình khởi nghiệp toàn quốc năm 2020 đạt giải 3 khu vực phía Bắc, giải khuyến khích toàn quốc được nhận Bằng khen  của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH.

5 Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các phòng, khoa từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành tại các đơn vị.

- Đề nghị tuyển dụng bổ sung giảng viên, kết quả đã tiếp nhận và bố trí công tác đối với 03 giảng viên mới.

- Thực hiện chế độ BHXH, các chế độ nâng bậc lương, thâm niên nhà giáo và các chế độ hỗ trợ khác đảm bảo quyền lợi của CBVC-NLĐ; quản lý hồ sơ CBVC-NLĐ theo đúng quy định.

- Rà soát, xây dựng phương án thay đổi chức danh nghề nghiệp theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiến hành thường xuyên công tác thanh tra giáo dục, kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội quy, quy chế của CBVC, NLĐ. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Phát triển, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy bằng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn. Tạo điều kiện thuận lợi để viên chức, lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong năm 2020, nhà trường có 02 viên chức hoàn thành chương trình họccao học, 13 viên chức đang học thạc sỹ: 05 viên chứchoàn thành khóa học Trung cấp LLCT; 167 lượt giáo viên tham gia tập các lớp do Tổng cục GDNN, Sở Lao động - TBXH, tổ chức GIZ… tổ chức.

6 Công tác tài chính, xây dựng cơ sở vật chất:

- Trên cơ sở các văn bản quy định của cấp trên, nhà trường đã xây dựng các định mức, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tế đơn vị. Thực hiện chi đúng, chi đủ, đảm bảo nguyên tắc tài chính, kế toán, tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng ngân sách nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất cho đội ngũ CBVCLĐ.

- Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị được đầu tư phục vụ tốt hoạt động giảng dạy - học tập của giáo viên và HSSV. Tiếp tục chú trọng khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư.

- Năm 2020 nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn. Đến nay nhà trường đã cơ bản thực hiện số hóa. Triển khai thực hiện hệ thống quản lý và điều hành văn bản của tỉnh,phần mềm quản lý công việc Base từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

- Hiện nay nhà trường được đầu tư cải tạo, nâng cấp khu nhà Hiệu bộ, xây mới nhà đa năng và một số hạng mục khác.

7 Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể:

- Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 07 đồng chí được bầu vào BCH nhiệm kỳ mới. Ngay sau khi kết thúc đại hội BCH đã tiến hành họp phiên họp thứ nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Đảng ủy Nhà trường tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện trong mọi hoạt động của Nhà trường. Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh hoạt động tích cực, hiệu quả. Công tác phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đảng, đoàn thể đã góp phần tích cực trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho CBGV và HSSV, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức đa dạng các hoạt động thi đua học tốt, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thu do Đoàn, hội cấp trên phát động. Công đoàn trường đã có thành tich xuất sắc trong phong trào thi đua „ Gỏi việc nước đảm việc nhà, được Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh tặng Giấy khen.Các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt diễn ra sôi nổi trong toàn trường. Hội sinh viên nhà trường được Trung ương hội tặng Bằng khen…

8. Công tác thi đua - khen thưởng

Nhà trường coi trọng công tác thi đua khen thưởng, làm động lực để thúc đẩy các hoạt động Dạy và Học, phục vụ và các họat động phong trào. Công tác khen thưởng đã triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn thi đua của cấp trên; đăng kí thi đua hàng năm, các phong trào thi đua nhân các ngày kỉ niệm và các ngày lễ lớn của đất nước;

- Công tác thi đua, tuyên truyền và biểu dương khen thưởng được duy trì thường xuyên và kịp thời, góp phần động viên đội ngũ cán bộ viên chức, lao động.

- Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, cấp học bổng cho HSSV có kết quả học tập xuất sắc và giảng các xuất học bổng khuyến khích cho các tân HSSV có điểm xét tuyển cao khi nhập học vào trường.

- Trong năm 2020, nhiều tập thể, cá nhân của nhà trường có thành tích xuất sắc trong các phong trào như: “Dạy tốt - Học tốt”, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội giảng...được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

- Tập thể Nhà trường được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 Cờ thi đua của chính phủ

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH: 01 tập thể ( phòng Quan hệ công chúng) , 01 cá nhân.

+ Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - TBXH: 01 phòng CTHSSV và 03 các nhân.

+ Thành tích về công tác chuyên môn hoạt động GDNN năm 2020

 - Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - TBXH

+01Tập thể: Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp

+04 Cá nhân: Nguyễn Thanh Thùy, Phan Đăng Thực, Nguyễn Duy Diễn, Lê Trọng Nghĩa

- Bằng khen của Bộ Lao động – TBXH: 01 Tập thể: Khoa Công nghệ ô tô

- Đặc biệt nhà trường đạt thành tích Giải nhất tập thể toàn đoàn trong Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh Bắc Ninh năm 2020, có 02 giáo viên đạt giải nhất , 04 GV đạt giải ba, 01 GV đạt giải khuyến kích trong Hội giảng này

- Hiệu trưởng nhà trường tặng thưởng cho 10 giáo viên có thành tích cao trong thi giảng cấp trường; biểu dương, khen thưởng 01 tập thể, 01 cá nhân tiêu biểu trong công tác tôn tạo cảnh quan sư phạm nhà trường.

- Bình xét thi đua, khen thưởng theo đúng quy chế, quy định. Kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm 2020 như sau:

+ Tập thể lao động tiên tiến: 10/10 đơn vị (100%)

+ Tập thể lao động xuất sắc: Tập thể nhà trường

+ Lao động tiên tiến: 91/92% cán bộ, viên chức, lao động

+ Chiến sỹ thi đua cơ sở: 06 cá nhân

+ Bằng khen của Bộ trưởng bộ Lao động - TBXH: 01 tập thể, 01 cá nhân

+ Bằng khen của UBND tỉnh: 01 tập thể (Đề nghị qua Khối thi đua)

+ Giấy khen của Giám đốc Sở: 01 tập thể, 03 cá nhân

+ Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường: 05 tập thể; 10 cá nhân

Ông Nguyễn Kim Triều - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo 

Bước sang năm 2021, thầy và trò BCi cố gắng phát huy những thành tích đạt được, khai thác có hiệu quả những lợi thế, khắc phục những khó khăn, tồn tại; tập trung huy động các nguồn lực, tăng cường sự đoàn kết thống nhất tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nội dung cụ thể như sau:                   

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT- TWngày 15/5/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, gắn với nhiệm vụ chính trị của trường;

- Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng uỷ; thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường;

- Xây dựng dự án và thực hiện từng bước để trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh trở thành trường chất lượng caođến năm 2025.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoàn thiện việc xây dựng chương trình đào tạo theo sự đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn kết với nơi sử dụng lao động (Doanh nghiêp).

- Duy trì và tăng quy mô đào tạo hệ chính quy nhất là trình độ Cao đẳng. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo năm 2021.Tiếp tục thực hiện tuyển sinh thường xuyên đào tạo ngắn hạn, sơ cấp, đào tạo nghiệp vụ Sư phạm nghề nghiệp và đào tạo nghề cho nhóm các đối tượng khác.

- Tăng cường cơ sở vật chất, phối hợp thực hiện dự án nâng cấp cải tạo trường Cao đẳng Công nghiệp bắc Ninh giai đoạn tiếp theo.

- Cập nhật công nghệ mới, số hóa các lĩnh vực hoạt động, tổ chức tốt hiệu quả các hoạt động nghiên cứu và ứng dựng khoa học trong giảng dạy, thực hành sản xuất, dịch vụ kỹ thuật. Liên kết sản xuất tại Trung tâm công nghệ cao, các xưởng thực hành...

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ; bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy, tiếp tục từng bước kiện toàn cán bộ quản lý các phòng, khoa, tuyển hợp đồng các giáo viên cho các nghề kỹ thuật còn thiếu.

- Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng với phương châm: “Thực chất, hiệu quả” nhằm khuyến khích động viên kịp thời người lao động;

- Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tăng thu nhập nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho CBGVNV.

Hình ảnh cán bộ, giáo viên nhận Bằng khen, Giấy khen:

Đảng bộ bộ phận trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và 04  đồng chí Đảng viên ( từ trái sang): đồng chí Nguyễn Văn Mễ - Phó hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Vũ Quang Khuê - Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Trần Văn Thực - Phó hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Bùi Xuân Đoàn - cán bộ phòng Đào tạo -nhận Giấy khen "Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020"

Tập thể nhà trường được tặng Bằng khen của Chủ tịch UNBD tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020

01cá nhân: ông Khương Quang Sơn - Giáo viên khoa Công nghệ Cơ khí (trái) và  01 tập thể: phòng Quan hệ công chúng - ông Bùi Xuân Đoàn - (phải) - nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội01 tập thể: phòng Công tác học sinh sinh viên - ông Nguyễn Sĩ Phỉnh đại diện (thứ 2 từ bên phải sang) và 03 cá nhân: bà Nguyễn Thị Hà - Phó trưởng phòng kế toán (thứ 3 từ trái sang), ông Nguyễn Hữu Cường - Giáo viên khoa Điện - Điện tử (ngoài cùng bên phải), ông Nguyễn Văn Hoàn - Giáo viên khoa Công nghệ Cơ khí (ngoài cùng bên trái) nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cá nhân được Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường (từ trái sang: bà Ngô Thị Ngát, ông Nguyễn Quốc Hiệp, ông Nguyễn Xuân Hà, ông Nguyễn Duy Diễn, ông Trần Quang Thanh, bà Nguyễn Thị Nguyệt, bà Phùng Thị Thu Phương, bà Nguyễn Thị Hồng

Các tập thể được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường: Phòng Tổ chức hành chính, phòng Đào tạo, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Công nghệ ô tô, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp, Khoa Khoa học - Kinh tế - Công nghệ thông tin

04 cá nhân công đoàn viên:(từ trái  sang): ông Phan Văn Nghiêm, ông Trần Mạnh Hùng, bà Nguyễn Thanh Thùy, ông Võ Văn Hùng và ông Trần Văn Thực  -  Chủ tịch Công đoàn - đại diện công đoàn trường nhận Giấy khen của  Ban chấp hành Công đoàn viên Sở lao động - TB & XH Bắc Ninh 

Hoàng Dương

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045