Đảng bộ bộ phận BCi tham gia học nghị quyết về Xây dựng tỉnh an toàn giao thông

Sáng ngày 17.03, Đảng bộ bộ phận trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh là một trong 260 điểm cầu trên toàn tỉnh đã tham dự Hội nghị truyền hình trực tiếp triển khai thực hiện Nghị quyết về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” do Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Đồng chí Nguyễn Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu khai mạc chương trình Học nghị quyết về Xây dựng tỉnh an toàn giao thông tại điểm cầu BCi

 Nghị quyết số 87 của Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành ngày 15/3/2023 về xây dựng “Tỉnh ATGT” do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung quán triệt nhấn mạnh mục tiêu: Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực, thay đổi diện mạo, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; Thiết lập trật tự kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, hình thành đặc trưng văn hóa giao thông của người Bắc Ninh - Kinh Bắc. Nghị quyết đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu: Phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp xây dựng “Tỉnh ATGT”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và triển khai bộ quy tắc văn hóa giao thông của người Bắc Ninh- Kinh Bắc; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện; Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; Tăng cường thiết lập trật tự, kỷ cương về trật tự ATGT.

Toàn thể các đồng chí đảng  viên và quần chúng ưu tú tham dự chương trình

 Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng “Tỉnh ATGT” quy định cụ thể các nhiệm vụ, chỉ tiêu, trách nhiệm và thời gian thực hiện. Trong tháng 3/2023 sẽ ban hành bộ quy tắc “văn hóa giao thông Bắc Ninh” và tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn tỉnh nhằm tạo phong trào hưởng ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội; Tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua trong toàn ngành giáo dục; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả về ATGT tại trường học; Ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT đối với 100% doanh nghiệp, cán bộ, lao động và nhân dân trong khu, cụm công nghiệp làng nghề. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu nâng cấp, lắp đặt thêm các điểm camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông thông qua camera (phạt nguội); Xây dựng hệ thống bản đồ số trong công tác tổ chức điều hành giao thông; Thành lập Tổ thường trực xây dựng tỉnh “Tỉnh ATGT” từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã để triển khai thực hiện.

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045