Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Triển khai Kế hoạch của Đảng uỷ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức đại hội Chi bộ, Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 14/7/2022 về việc tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 9 năm 2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Các Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và cởi mở. Với tinh thần xây dựng nhiều đại biểu đã có ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo chính trị được trình bày tại đại hội. Những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua được đại hội chỉ rõ và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025. Các Nghị quyết của các Chi bộ đều bám sát tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đại hội cũng đã lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực để bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng; góp phần xây dựng Đảng bộ bộ phận nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chi bộ 1

 

Chi bộ 2

Chi bộ 3

Chi bộ 4

Chi bộ 5

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045