Chuyên gia công bố kết quả sơ bộ đánh giá ngoài

Thực hiện kế hoạch đề án Xây dựng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, từ ngày 4/9 đến ngày 15/9/2023, nhà trường tổ chức đánh giá kiểm định ngoài chất lượng của 3 ngành đào tạo trọng điểm được Bộ Lao động - Thương binh và xã hội phê duyệt bao gồm Ngành Điện tử công nghiệp cấp độ ASEAN, ngành Điện công nghiệp và Công nghệ Ô tô cấp độ Quốc gia. Hai đoàn khảo sát dựa trên 7 tiêu chí đánh giá về chương trình đào tạo theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH. Quá trình khảo sát tập trung vào chiến lược phát triển của trường, của ngành; hoạt động tổ chức giảng dạy, học tập; tiêu chuẩn nhà giáo, chương trình và trang thiết bị đào tạo, dịch vụ người học.

Công bố kết quả sơ bộ đánh giá ngoài ngành Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp

Hai đoàn đánh giá với 6 thành viên độc lập đã dự giờ giảng của 3 nhà giáo, khảo sát phỏng vấn trực tiếp trên 15 doanh nghiệp và 20 lượt học sinh – sinh viên, cựu học sinh – sinh viên. Điểm nhấn nổi bật của 3 chương trình đào tạo được đoàn đánh giá ngoài ghi nhận đó là chương trình đào tạo song hành – phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, sinh viên đều được các doanh nghiệp đón nhận trước khi tốt nghiệp.

Công bố kết quả sơ bộ đánh giá ngoài ngành Công nghệ ô tô

Đặc biệt nghề Điện tử công nghiệp đã triển khai đào tạo theo chương trình tiêu chuẩn Đức - tiêu chuẩn Quốc tế. Nhà trường đã triển khai tiếp cận chương trình chuyển giao từ tổ chức hợp tác quốc tế Đức - GIZ và nhập khẩu giáo trình đào tạo.

Bên cạnh dó, đoàn khảo sát cũng đánh giá cao công tác giáo dục toàn diện cho học sinh – sinh viên. Khi học tập tại trường, các em được trang bị cả về kiến thức, kỹ năng nghề và kỹ năng mềm.

Nhà trường và các chuyên gia kí biên bản kết quả đánh giá sơ bộ

Kết quả công bố dự thảo của 2 đoàn đánh giá ngoài cho thấy, 7/7 tiêu chí của 3 nghề đều đạt loại xuất sắc. Tuy nhiên, để tiếp cận các công nghệ mới (i4.0) 2 đoàn đánh giá khuyến nghị với nhà trường cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị công nghệ mới, có chế độ ưu đãi hơn nữa để tuyển mới nhà giáo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cho HS hiện nay.

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045