CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC TRAO CHỨNG NHẬN “ HỌC BỔNG KỸ THUẬT VIÊN SAMSUNG TÀI NĂNG”

 

/upload/images/tuyen-sinh/08-01-2021-10-28-46-am.png

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh phối hợp cùng Công ty Samsung Display tổ chức chương trình trao chứng nhận “ Học bổng kỹ thuật viên Samsung tài năng” năm 2020 cho sinh viên K9.

Thời gian: Từ 10h30’ đến 11h30’ ngày 14 tháng 01 năm 2021 (Thứ 5)

Địa điểm: Hội trường B- Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Số 499 đường Hàn Thuyên, khu I, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh

Thành phần tham dự:

  • Ban Giám hiệu;
  • Phụ trách các phòng, khoa; cán bộ, giáo viên chủ nhiệm không có giờ lên lớp;
  • Học sinh, sinh viên: Tổng số 120 em ( Gồm HSSV trúng tuyển kỹ thuật viên Samsung tài năng và lựa chọn đại diện HSSV các lớp);
  • Công ty Samsung  Display Yên Phong.

Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

Các bài viết khác

0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045