BCi trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, Khoa

Căn cứ Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-CĐCN ngày 21/01/2020 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh; 

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh ngày 13/01/2021; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh đã quyết định bổ nhiệm ông Lê Sĩ Phỉnh giữ chức Trường phòng Công tác học sinh, sinh viên; ông Trần Trung Hậu giữ chức Trưởng khoa Điện – Điện tử; ông Trần Mạnh Hùng giữ chức trưởng phòng đào tạo. Ngày 22.01 vừa qua, BCi đã trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh trên.

Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh tại chương trình:

 

Thầy Trần Văn Thực - Phó Hiệu trưởng nhà trường - 
Công bố quyết định bổ nhiệm

 

/upload/images/img-1423.jpg

Thầy Nguyễn Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
Trao quyết định bổ nhiệm

 

Thầy Nguyễn Đức Lưu phát biểu chúc mừng các tân trưởng phòng, khoa

 

/upload/images/img-1441.jpg
Thầy Lê Sĩ Phỉnh - tân trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên

 

/upload/images/img-1446.jpg

Thầy Trần Trung Hậu - tân trưởng khoa Điện - Điện tử

 

/upload/images/img-1443.jpg
Thầy Trần Mạnh Hùng - tân trưởng phòng Đào tạo

 


Ban giám hiệu nhà trường tặng hoa chúc mừng

Hoàng Dương
 

Các bài viết khác

0222.3821.230 / 02223.827.974
02223.856.295
0975.729.045