BCi tổ chức khảo sát chính thức chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại

Trong 05 ngày vừa qua (26/09 – 30/09), BCi đã phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tổ chức khảo sát chính thức chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại. Tham gia đánh giá là những kiểm định viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quản lý giáo dục nghề nghiệp, kiểm định. Đoàn sẽ đánh giá các vấn đề liên quan đến chất lượng đào tạo nghề Cắt gọt kim loại theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một cách khách quan, trung thực.

Khai mạc chương trình

Trong thời gian làm việc, đoàn đánh giá đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng do trường cung cấp; tiến hành khảo sát cơ sở vật chất nhà trường. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã thực hiện các cuộc phỏng vấn theo đúng yêu cầu đành cho cựu sinh viên đang làm việc tại các doanh nghiệp và lãnh đạo các doanh nghiệp…

Kết thúc chương trình làm việc, đoàn đánh giá cao về chương trình, chất lượng đào tạo của trường trong thời gian qua, đặc biệt giai đoạn 2018 – 2021. Kết quả đánh giá cho thấy, BCi có mô hình đào tạo luôn được cải tiến thích ứng với nhu cầu và tiến bộ khoa học kỹ tuật. Trong nội dung hợp tác với doanh nghiệp, nhà trường đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp thành lập Hội đồng doanh nghiệp với 2 cấp độ: Cấp độ chiến lược và cấp độ tổ chức thực hiện, triển khai kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả mô hình đào tạo song hành.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, BCi thường xuyên tự đánh giá chất lượng đào tạo. Năm nay, chương trình được thực hiện bởi đoàn đánh giá độc lập, qua đó, BCi mong muốn tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chất lượng hoạt động và thương hiệu của nhà trường; có cơ hội tham gia xếp loại, phân hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Hoàng Dương

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045