BCi tổ chức đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục

Trong 07 ngày vừa qua (03/11 – 9/11), BCi đã phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tổ chức chương trình đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục. Tham gia đánh giá là những kiểm định viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quản lý giáo dục nghề nghiệp, kiểm định. Đoàn sẽ đánh giá các vấn đề liên quan đến tổng quan về chất lượng đào tạo theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một cách khách quan, trung thực.

Trong thời gian làm việc, đoàn đánh giá đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng do trường cung cấp; tiến hành khảo sát cơ sở vật chất nhà trường; dự giờ nhằm đánh giá trực tiếp các bài giảng tích hợp và lý thuyết của giảng viên. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã thực hiện 6 cuộc phỏng vấn bao gồm: Hội đồng trường, đảng ủy, BGH và cán bộ chủ chốt; phỏng vấn các trưởng, phó Khoa; 21 nhà giáo; 30 sinh viên đại diện cho 3 khóa đang theo học; 21 cựu sinh viên đang làm việc lại các doanh nghiệp; 12 lãnh đạo các doanh nghiệp….

Kết thúc chương trình làm việc, đoàn đánh giá cao về chương trình, chất lượng đào tạo của trường trong thời gian qua, đặc biệt giai đoạn 2018 – 2021. Kết quả đánh giá cho thấy, BCi có mô hình đào tạo luôn được cải tiến thích ứng với nhu cầu và tiến bộ KHKT cụ thể: đoàn đánh giá cao chương trình đào tạo và trên 300 bộ giáo trình lưu hành nội bộ, đặc biệt trong năm 2021, trường tổ chức đào tạo 2 lớp nghề Cắt gọt kim loại định hướng tiêu chuẩn Đức. Trong nội dung hợp tác với doanh nghiệp, nhà trường đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp thành lập Hội đồng doanh nghiệp với 2 cấp độ: Cấp độ chiến lược và cấp độ tổ chức thực hiện, triển khai kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả mô hình đào tạo song hành.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nhà trường thường xuyên tự đánh giá chất lượng đào tạo. Năm nay, chương trình được thực hiện bởi đoàn đánh giá độc lập, qua đó, nhà trường muốn tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chất lượng hoạt động và thương hiệu của trường; có cơ hội tham gia xếp loại, phân hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Hoàng Dương

 

Các bài viết khác

0223.856.294
0223.856.294 0975.729.045