BCi tiếp tục tổ chức khảo sát đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo

Sáng ngày 05.09, Trường Cao đẳng Bắc Ninh (BCi) đã khai mạc chương trình Khảo sát đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục. Theo kế hoạch, trong 10 ngày (từ ngày 05 – 15.09.2023), nhà trường phối hợp với Viện đào tạo và Phát triển nhân lực tiến hành khảo sát đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp và Công nghệ ô tô. Tham gia đánh giá là những kiểm định viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quản lý giáo dục nghề nghiệp, kiểm định. Đoàn sẽ đánh giá các vấn đề liên quan đến tổng quan về chất lượng đào tạo theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một cách khách quan, trung thực.

Thầy Nguyễn Đức Lưu - Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu khai mạc chương trình

Trong thời gian làm việc, đoàn đánh giá sẽ nghiên cứu hồ sơ minh chứng do trường cung cấp; tiến hành khảo sát cơ sở vật chất nhà trường; dự giờ nhằm đánh giá trực tiếp các bài giảng tích hợp và lý thuyết của giảng viên. Bên cạnh đó, đoàn cũng  thực hiện phỏng vấn Hội đồng trường, đảng ủy, BGH và cán bộ chủ chốt; phỏng vấn các trưởng, phó Khoa; 20 nhà giáo; 20 sinh viên đại diện cho hơn 2000 sinh viên đang học tập tại trường; 20 cựu sinh viên đang làm việc lại các doanh nghiệp; 05 lãnh đạo các doanh nghiệp.

GS.TS Cao Văn Sâm - Chủ tịch hội đồng cố vấn viện Đào tạo phát triển nhân lực - phát biểu tại chương trình

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nhà trường thường xuyên tự đánh giá chất lượng đào tạo. Năm nay, chương trình được thực hiện bởi đoàn đánh giá độc lập, qua đó, nhà trường muốn tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chất lượng hoạt động và thương hiệu của trường; có cơ hội tham gia xếp loại, phân hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Một số hình ảnh khác:

Các kiểm định viên nghiên cứu hồ sơ, minh chứng do nhà trường cung cấp ....

... và phỏng vấn đại diện sinh viên đang học tập tại trường.

Hoàng Dương

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045