BCi kết thúc khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Sau 05 ngày làm việc (từ ngày 02.07 đến ngày 06 tháng 07), sáng ngày 06.07, Trường Cao đẳng Bắc Ninh (BCi) cùng Viện đào tạo và Phát triển nhân lực đã tổ chức Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Tự động hóa công nghiệp.  

Tại buổi làm việc, đoàn đánh giá ngoài đã trình bày tóm tắt quá trình làm việc của đoàn tại BCi. Đoàn đã tiến hành kiểm tra Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình nghề Tự động hóa công nghiệp, trình độ Cao đẳng năm 2022, 2023, 2024 và các hồ sơ minh chứng được cung cấp bởi Hội đồng tự đánh giá chất lượng của nhà trường để xác định tính phù hợp giữa nội dung Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình tự động hóa với các minh chứng liên quan. Ngoài thời gian trực tiếp kiểm tra hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan, trong 05 ngày làm việc, các kiểm định viên đã tiến hành khảo sát, dự giờ, phỏng vấn cán bộ chủ chốt của trường, giáo viên cán bộ quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, đại diện các nhà tuyển dụng của các doanh nghiệp – nơi có cựu sinh viên của BCi đang làm việc để thu thập các thông tin phục vụ cho việc thẩm định Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Tự động hóa công nghiệp trình độ Cao đẳng năm 2024.

Đại diện hai đơn vị kí biên bản kết thúc khảo sát chính thức chương trình nghề Tự động hóa công nghiệp trình độ Cao đẳng

Qua tổng kết sơ bộ, đoàn đánh giá cao việc viết báo cáo, minh chứng được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp với nội hàm, yêu cầu của các tiêu chuẩn; sự phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên cũng được thực hiện chuyên nghiệp. Đoàn đánh giá đăc biêt ấn tượng với kết quả tuyển sinh của nhà trường, trong đó có ngành Tự động hóa công nghiệp. Theo tư vấn từ đoàn, nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất trong thời gian tới.

Trong những năm qua, trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thường xuyên thực hiện tự đánh và đánh giá ngoài chương trình đào tạo bởi đoàn đánh giá độc lập nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan, qua đó, nhà trường muốn tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chất lượng hoạt động và thương hiệu của trường; mở rộng cơ hội tham gia xếp loại, phân hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia cũng như quốc tế.

BCi

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045