BCi – đơn vị đầu tiên tiến hành khảo sát lấy ý kiến “Khung tiêu chí, tiêu chuẩn trường nghề số/thông minh"

Sáng ngày 11.08, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (BCi) và tổ chức GIZ (Đức) đã tổ chức chương trình Khảo sát lấy ý kiến “Khung tiêu chí, tiêu chuẩn trường nghề số/thông minh”. Tham gia chương trình có Ban giám hiệu nhà trường, phụ trách các phòng, khoa, đại diện tổ chức GIZ và các chuyên gia.

Thầy Nguyễn Đức Lưu - Hiệu trưởng nhà trường - khai mạc chương trình

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức đồng thời thu thập ý kiến đóng góp cho các tiêu chí, tiêu chuẩn trường nghề số.

Chương trình làm việc được tổ chức thành 02 phiên. Tại phiên 01, GS.Hồ Tú Bảo, TS.Nguyễn Nhật Quang đã trình bày khái niệm khung, dự thảo khung tiêu chí, tiêu chuẩn trường nghề số. Trên cơ sở đó, nhóm cán bộ, giáo viên cùng các chuyên gia thảo luận, góp ý  cho bản dự thảo.

Tại phiên thứ hai diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, các chuyên gia đã tổ  chức phỏng vấn chuyên sâu nhóm nhà giáo, cán bộ hành chính, sinh viên và cựu sinh viên. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng tham vấn ý kiến từ ban giám hiệu nhà trường.

TS. Nguyễn Nhật Quang - cố vấn cấp cao - trình bày khái niệm khung, dự thảo khung tiêu chí, tiêu chuẩn trường nghề số/thông minh

Việc Xây dựng và ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn trường nghề số/thông minh  nhằm giúp các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tự đánh giá hiện trạng, xác định đích đến của chuyển đổi số. Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn trường nghề số có liên quan chặt chẽ đến tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN theo thống tư số 15/2017 – BLĐTBXH  và các tiêu chí, tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao theo thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH.

BCi được lựa chọn là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tiên thực hiện khảo sát bộ tiêu chí này dựa trên kết quả chuyển đổi số ấn tượng trong quản trị trường học với nền tảng là phần mềm Base; hoạt động đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến thông qua LMS nhằm tạo năng lực thực hiện, phương châm học tấp suốt đời cho sinh viên, cựu sinh viên cũng như người lao động.

Hoàng Dương

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045