BCi công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng - khoa

Căn cứ quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/06/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức biên chế cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh; căn cứ quyết định số 18 QĐ/TU ngày 08/02/2022 quy định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ quyết định số 48/QĐ-CĐCNBN ngày 08/02/2022 của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt  động của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh; căn cứ nghị quyết của Đảng uỷ trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh ngày 01/06/2022; xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính, trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã quyết định bổ nhiệm ông Phan Đăng Thực – giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí - giữ chức Phó trưởng khoa Công nghệ cơ khí, ông Lê Trọng Nghĩa – giảng viên phòng Đào tạo - giữ chức Phó trưởng phòng Đào tạo, ông Nguyễn Đức Hạnh – giảng viên khoa Điện – Điện tử - giữ chức Phó trưởng khoa Điện – Điện tử.

Ngày 10.06 vừa qua, trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã trang trọng tổ chức Chương trình Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng, khoa.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Bà Hoàng Thị Thanh - Phó trưởng phòng Tổ chức - hành chính công bố quyết định bổ nhiệm

Thầy Nguyễn Đức Lưu - Bí Thư Đảng Uỷ, Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu tại chương trình

Ông Lê Trọng Nghĩa – giảng viên phòng Đào tạo - giữ chức Phó trưởng phòng Đào tạo

Ông Nguyễn Đức Hạnh – giảng viên khoa Điện – Điện tử - giữ chức Phó trưởng khoa Điện – Điện tử.

Ông Phan Đăng Thực – giảng viên khoa Công nghệ Cơ khí - giữ chức Phó trưởng khoa Công nghệ cơ khí

Ban giám hiệu tặng hoa chúc mừng 

Hoàng Dương

 

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045