BCi chuẩn hóa với quy trình đảm bảo chất lượng

Chiều ngày 14.06, Hội đồng tự đánh giá chất lượng trường và tổ đảm bảo chất lượng thực hiện nghệm thu các quy trình Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (BCi) đã tổ chức nghiệm thu quy trình đảm bảo chất lượng nhằm bổ sung vào hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống công cụ đảm bảo chất lượng năm 2023. Tại chương trình làm việc, Hội đồng đã đánh giá, thẩm định 14 quy trình do các đơn vị phòng – khoa xây dựng như phòng Công tác học sinh – sinh viên, Đào Tạo, Quan hệ công chúng, Tổ chức – hành chính…. Sau khi được hội đồng nghiệm thu, phê duyệt, các quy trình sẽ được đưa vào áp dụng.

Hội đồng đánh giá các quy trình đảm bảo chất lượng được trình bày tại chương trình làm việc

Được triển khai từ năm 2018, BCi đã xây dựng được trên 50 quy trình đảm bảo chất lượng và theo kế hoạch, trong 2023, nhà trường sẽ bổ sung thêm 14 quy trình.

Quy trình làm việc giúp cho người thực hiện công việc xác định được rõ mục tiêu, các bước thực hiện và nhìn nhận được kết quả của từng giai đoạn, từng vị trí công việc từ đó giúp hệ thống các đơn vị, phòng - khoa hoạt động xuyên suốt, hiệu quả.

Hoàng Dương

Các bài viết khác

02223.856.294
02223.856.294 0975.729.045